Puheenjohtajan kynästä

Limited edition – rajoitettu painos – lukee tänään Rusetilta kiitokseksi saamassani suklaarasian kannessa. Todellakin, vuoden lopussa päättyy Rusetin puheenjohtajuus kohdallani, mutta työ yhdistyksessä vammaisten naisten oikeuksien toteutumiseksi tietenkin jatkuu. Ensi vuonna paneudun erityisesti naiserityiseen infoon ja – neuvontaan, joista tulee oma osio Rusetin nettisivuille. Työtä tehdään työryhmänä, jossa ovat mukana Riita Jolanki, Rita Järvinen, Reija Lampinen, Sari Lehikoinen sekä Tuula Paasivirta. Rusetin jäsenille on tässä kuussa lähetty sähköpostilla tai postin postilla kysely, jossa pyydetään kertomaan, mitä sivun pitäisi sisältää. Olethan vastannut siihen?

Ensi vuonna jatkamme edelleen netti-treffejä sekä jäsenille soittamista. Uutena alkaa asahi- liikunta netin kautta. Se on varsinaisille jäsenille maksutonta. Toivottavasti korona hellittää, että voimme kevät- ja syyskokouksen puitteissa palata entisiin käytäntöihin. Tällä kertaahan se ei ollut mahdollista. Tavallisestihan meillä on ollut ennen kokousta jotain erillistä ohjelmaa, luentoja tai tulevan toiminnan suunnittelua. Niihin ovat kaikki naiset tervetulleita.

Tänään kokousväki hyväksyi uusia sääntöjä. Kunhan Patentti- ja rekisterihallitus on niihin puumerkkinsä painanut, mm. yhdistyksen nimeä muutetaan vähän. Olemme jatkossa Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys – Rusetti ry siitä syystä, että muutoksen jälkeen meillä on laillinen lupa käyttää itsestämme pelkästään termiä Rusetti ry.

Valitsimme myös uuden hallituksen ensi vuodelle. Hallituksessa jatkavat entisistä Selda Demirtas, Rita Järvinen, Kristiina Karhos, Maija Karhunen, Reija Lampinen ja Tuula Paasivirta. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Anna-Stina Lindén, joka on toiminut hallituksessa aiemmin vuosina 2018-2019. Sääntömuutosten astuttua voimaan ensi vuonna, hallituksen jäsenten toimikausi kestää kaksi kalenterivuotta, kuitenkin siten, että kunakin vuonna, ensin arvalla ja sitten vuorollaan hallituksesta eroaa puolet jäsenistä.

Ensi vuonna puheenjohtajana toimii Marja Pihnala ja allekirjoittanut varapuheenjohtajana. Jatkossa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa eri vuosina. Varapuheenjohtajan toimikausi on sääntöjen voimaantulon jälkeen ensin yksi kalenterivuosi, sen jälkeen kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtajien peräkkäiset toimikaudet ovat korkeintaan neljä vuotta.

Tämän vuoden suurin saavutus oli ennen muuta VEERA-hanke. Haluankin lämpimästi kiittää hankkeen työntekijöitä uskomattoman upeasta työstä, innosta ja eritoten valoisasta asennoitumisesta, vaikka tätä pioneerityötä on jouduttu tekemään koronan kourissa.

Nämä kaksi vuotta olivat elämäni ensimmäiset vuodet minkään järjestön tai muun puheenjohtajana. Työtä on ollut turvallista tehdä hallitusväen, joista usealla on erilaista puheenjohtajuuteen liittyvää osaamista, kanssa. Minä olen saanut olla aitiopaikalla löytämässä itsestäni liideriä. Iso kiitos siis myös hallituslaisille. Liideri teemaa me muuten jatketaan ensi vuonna. Jokos Sinä olet Rusetin jäsen? Oikein hyvää loppuvuotta ja etenkin rusettilaista ja voimaannuttavaa vuotta 2021 meille kaikille.

Limited edition lukee kuvan suklaarasian kannessa, rajoitettu erä.