Rusetti- Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry

Rusetti solmii yhteen MoniNaiset tytöt ja naiset


Jätä kommentti

Digineuvontaa Turussa 28.11.2018

Tervetuloa rusettilaisten omaan digineuvontaan:
aika: ke 28.11.2018 klo 16.15- 18.15
paikka: Happy House, Turku ( Ursininkatu 11, 20100 Turku )
Happy House on esteetön lähellä Turun Kauppatoria

Tervetuloa rusettilaiset naiset & tytöt sekä jäsenyyttä vielä miettivät. Tilaisuus on open-house periaatteella.
– Käy vaikkapa vain piipahtamassa…kysymyksesi esittämässä

Meitä saapuu Leena Saari ja Anna- Stina Lindén, Rusetti ry digineuvojat vastaamaan kysymyksiin, opastamaan, kenties pitämään digi powerpoint esityksen. Osallistujilla olisi hyvä olla oma älylaite mukana, mutta ei välttämätön.

Tilaisuus on vapaamuotoinen ja matalan kynnyksen ilmainen osallistujille
– digineuvoja on vapaaehtoinen vertainen ja opastaja, joka toimii lähellä sinua
– neuvonta tapahtuu ystävältä ystävälle periaatteella
– selkeää, rauhallista ja ystävällistä
– neuvonta on luottamuksellista
– neuvotaan asiakkaan ehdoilla
– eteenpäin ohjaamista

 • Pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon: p 050 3704682 tai rusettiry(at)gmail.com Kiitos paljon ja Turussa nähdään

WP_20181027_20_43_28_Rich

 


Jätä kommentti

Syyskokous- kutsu

KUTSU
RUSETTI –VAMMAISTEN NAISTEN VALTAKUNNALLINEN YHDISTYS RY
SYYSKOKOUS
Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry:n sääntöjen 6§:n mukainen syyskokous pidetään 18.11.2018 klo 14.30 alkaen Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n toimintakeskuksessa, Voudintie 6, 00600 HELSINKI.
Kokouksessa käsitellään ja vahvistetaan Rusetin strategia KokoNainen elämä 2019-2021.
Sääntöjen mukaan kokoukseen voi osallistua myös skypen välityksellä. Ilmoitus asiasta on tehtävä hyvissä ajoin puheenjohtajalle.
Ohjelma
Klo 12.00 Tule-klubi: Tuki- ja liikuntaelinterveyden edistäminen (ravitsemus, stressi, rentoutuminen, uni, kipu, liikunta), Hankevastaava Maarit Honkasola, Invalidiliitto
klo 14.30 Kahvi
klo 15.00 Rusetin syyskokous

Ilmoita erikseen tuletko Tule-klubiin ja tuletko syyskokoukseen. Ilmoittautumiset 12.11. mennessä rusettiry@gmail.com tai Marja Pihnala 0400 987748.
TERVETULOA!
Helsingissä, 20.10.2018
Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry
Marja Pihnala Pirkko Justander
Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry
VARSINAINEN SYYSKOKOUS

Aika 18.11.2018 klo 15:00. Kahvit klo 14.30
Paikka Helsingin Invalidien Yhdistyksen toimitila, Voudintie 6, 00600 HELSINKI

HUOM!! Ennen kokousta pidetään Tule-klubi klo 12.-14.30. Katso kutsu.
Ilmoita, jos haluat olla läsnä skype-yhteydellä joko Tuleklubissa tai kokouksessa.

Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen järjestäytyminen
⦁ kokouksen puheenjohtajan valinta
⦁ kokouksen sihteerin valinta
⦁ pöytäkirjan tarkastajien valinta
⦁ ääntenlaskijoiden valinta

4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5. Vahvistetaan Rusetin strategia KokoNainen elämä vuosille 2019-2021

6. Päätetään hallituksen laatimat toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle 2019

7. Puheenjohtajien valinta
Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2019
Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja vuodelle 2019

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä kalenterivuodelle 2019

9. Valitaan hallituksen jäsenet kalenterivuodelle 2019

10. Valitaan yksi tai kaksi (1-2) varsinaista tilin- tai toiminnantarkastajaa seuraavalle kalenterivuodelle 2019
Valitaan yksi tai kaksi (1-2) varatilin- tai toiminnantarkastajaa seuraavalle kalenterivuodelle 2019

11. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten, kannattajajäsenten ja yhteisöjäsenten jäsenmaksun suuruus kalenterivuodelle 2019

12. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen julkaisutavasta

13. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista

14. Muut mahdolliset asiat

15. Kokouksen päättäminen


Jätä kommentti

Rusetin Suomi 100 tasa-arvoteko 2017 -raportti

Miten tasa-arvo toteutuu vammaisjärjestöjen päätöksenteossa
Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry:n Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuulunut tasa-arvoteko

Marja Pihnala, hallituksen puheenjohtaja Riitta Jolanki, hallituksen sihteeri
Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry

WP_20180615_12_45_40_RichRusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry:n hallituksen jäseniä yhdistyksen kehittämispäivänä kesäkuussa 2018. Kuvassa myös kaksi kehittämistyön fasilitaattoria Invalidiliitosta. Eturivi vasemmalta: Sari Lehikoinen, Riitta Jolanki, Kristiina Karhos, Pirkko Justander ja Tuula Paasivirta. Takarivi vasemmalta: Mirva Kiiveri (Invalidiliitto), Anna-Stina Lindén, Marja Pihnala, Aune Menna ja Auli Tynkkynen (Invalidiliitto)

Rusetin Suomi 100 tasa-arvoteko 2017 

Tässä alla selkokielisenä:

Miten tasa-arvo toteutuu vammaisjärjestöjen päätöksenteossa
Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry:n Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuulunut tasa-arvoteko

Marja Pihnala, puheenjohtaja Riitta Jolanki, hallituksen sihteeri
Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry

1. Johdanto 1.1 Mikä Rusetti on? Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry on perustettu 31.3.2016. Yhdistys edistää vammaisten tyttöjen, naisten ja naiseksi itsensä kokevien henkilöiden hyvinvointia, unelmien toteuttamista ja voimaantumista sekä naisten osallisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yhdistykselle vertaistoiminta on tärkeää. Rusetti on Naisjärjestöjen keskusliiton, Vammaisjärjestöjen naisverkoston ja Invalidiliiton sekä Suomen Vammaisliikunta ja -urheilu VAU:n jäsen.

1.2 Vammaisten ihmisten määristä Vammaisuuden kirjo on suuri. Vammaisella henkilöllä on eriasteisia vaikeuksia näön, kuulon, liikkumisen, kognition tai kommunikaation kanssa. WHO:n ja Maailmanpankin World Report on Disability 2011 -raportin [WHO & World Bank 2011] mukaan vuonna 2010 15 % (noin 1 miljardi) maailman väestöstä oli vammaisia henkilöitä. Vammaisten ihmisten määrän ennustetaan muun muassa väestön ikääntymisen myötä vain kasvavan. Edellä mainitun raportin mukaan vammaisuus on yleisempää köyhissä kuin rikkaissa maissa: 80 prosenttia vammaisista ihmisistä elää matalan tulotason maissa ja enemmistö heistä on naisia. Tilastokeskuksen vähemmistöjä koskevassa Hyvinvointikatsaus 3/2013:ssa [Mahlamäki 2013] todetaan, että Suomen vammaisten ihmisten yhteiskunnallisesta asemasta ja elinoloista tiedetään melko vähän. Jopa YK:n kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia valvovat elimet ovat Suomea koskevissa huomioissaan viitanneet etenkin vammaisten sosioekonomista tilannetta ja elinoloja koskevien tietojen ja tilastojen puutteellisuuteen. Vuonna 2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi työpaperin Tietoa ja tietotarpeita vammaisuudesta – analyysia THL:n tietotuotannosta [Nurmi-Koikkalainen ym. 2017]. Raporttiin on koottu tärkeää tietoa vammaisuudesta ja minkälaisia tietoja nyt on saatavissa. YK-sopimuksen raportointivelvoitteidenkaan täyttämiseen tämä ei riitä. Tiedetään kuitenkin, että vammaiset ihmiset ovat keskimääräistä huonommin koulutettuja, työhön osallistuminen on vähäisempää ja toimeentulo on niukempaa. Tietojen puute haittaa vammaisten ihmisten elinolojen parantamista ja antaa vammaisten henkilöiden syrjinnän ja syrjäytymisen jatkua.

1.3 Vammakeskeisyydestä ihmisoikeuksiin ja näkökulmaan vähemmistöihin kuuluvien ihmisten tilannetta on syytä tarkastella ihmisoikeudellisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tämä koskee myös vammaisia ihmisiä – vammaisuus ei ole yksilön ominaisuus [WHO & World Bank 2011; Mahlamäki 2013]. Mahlamäen [2013] mukaan: ”Vammaispolitiikassa perinteinen lääketieteellinen vikaan, vammaan tai toimintarajoitteeseen keskittyvä näkemys on vaihtunut yhteiskunnalliseen näkökulmaan, jonka mukaan yksilöä ympäröivän yhteiskunnan esteet ja vuorovaikutuksen asenteet tuottavat ja pitävät yllä vammaisuutta sekä osaltaan estävät vammaisten ihmisten aseman parantamista. Yhteiskunnallisen vammaisnäkemyksen mukaan vammaisuudessa ei ole kysymys yksilön ominaisuuksista eikä siitä, saako hän jotain vammaisetuutta tai vammaispalvelua.” Kaksituhattaluvulla vammaisten ihmisten oikeuksia painottava näkökulma on tehnyt vammaisuudesta ihmisoikeuskysymyksen. Vammaispolitiikan painopiste on siirtynyt toimiin, joiden tavoitteena on varmistaa vammaisten henkilöiden yhteiskunnallinen osallisuus ja yhdenvertaisuus [Mahlamäki 2013]. Valtioneuvoston selontekoon vammaispolitiikasta vuodelta 2006 [Sosiaali- ja terveysministeriö 2006] on kirjattu suomalaisen vammaispolitiikan kolme keskeistä periaatetta, joiden mukaan vammaisilla ihmisillä on ˗ oikeus yhdenvertaisuuteen, ˗ osallisuuteen sekä ˗ tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin. Ihmisoikeuksia korostava näkökulma on nopeasti vahvistunut vammaispolitiikan keskeiseksi lähtökohdaksi niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Suomen perustuslaissa taataan vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus ja kielletään syrjintä. Vammaisten henkilöiden tosiasiallisen osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on kuitenkin edelleen puutteellista. Vammaisuuden perusteella tapahtuva syrjintä on arjen kokemuksen mukaan yleistä, mutta vain pieni osa siitä tulee tilastoihin. Etenkin vammaisilla naisilla ja lapsilla on osoitettu olevan suuri riski joutua väkivallan tai hyväksikäytön uhriksi [Mahlamäki 2013, Konttinen 2007, WHO & World Bank 2011]. Vammaiset naiset eivät koe syrjintää vain vammansa vaan myös sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoksi vammaisten naisten kohdalla puhutaan kaksinkertaisesta syrjinnästä. YK:n vammaisia ihmisiä koskeva yleissopimuksessa naisille on kirjattu oma artikla 6 artikla – Vammaiset naiset [Vammaissopimus 2016].

1.4 Tasa-arvolaki Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) tuli voimaan 1.1.1987. Siihen on tehty sen jälkeen useita muutoksia. Viimeksi lakia uudistettiin uuden yhdenvertaisuuslain säätämisen yhteydessä vuoden 2015 alusta. Tällöin lakiin sisällytettiin ˗ sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellot sekä velvoite tällaisen syrjinnän ennaltaehkäisyyn,
˗ ulotettiin tasa-arvosuunnitelmavelvoite peruskouluihin, ˗ täsmennettiin työnantajan tasa-arvosuunnitelmaa ja palkkakartoitusta koskevia säännöksiä, ˗ vahvistettiin tasa-arvovaltuutetun itsenäistä asemaa koskevia säännöksiä sekä ˗ perustettiin uusi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. Tasa-arvolaissa todetaan, että valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu [4 a § (15.4.2005/232)].
Vammaisten naisten asemasta edellä mainituissa toimielimissä ei ole tutkittua tietoa. Invalidiliiton naistyöryhmä laati 1990-luvulla pienen selvityksen siitä, miten naiset osallistuvat päätöksentekoon yhdistyksissä.

2. Selvitys miesten ja naisten tasa-arvon toteutuminen vammaisjärjestöissä

2.1 Miksi ja miten selvitys tehtiin
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluneessa 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa (2016–2017) tehtiin uusia ja konkreettisia tekoja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja nostettiin erityisesti naisten näkyvyyttä juhlavuoden ohjelmassa. Hankkeeseen osallistui Suomessa muun muassa erilaisia kansalaisjärjestöjä, yrityksiä, kaupunkeja, ministeriöitä, työmarkkinajärjestöjä, yliopistoja ja tiedotusvälineitä. Lisäksi ulkoministeriö valjasti ulkomaan edustustonsa tasa-arvotyöhön. Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry:n hallitus päätti osallistua hankkeeseen selvittämällä, miten miesten ja naisten välinen tasa-arvo toteutuu vammaisjärjestöissä. Oletuksena oli, että vammaiset naiset hoitavat järjestöissä sihteerin tehtäviä ja miehet toimivat nuijan varressa päättämässä asioista! Mutta pitääkö olettamus paikkansa? Sukupuolen mukaisen tasa-arvon toteutumista vammaisjärjestöjen päätöksenteossa selvitettiin tarkastelemalla naisjäsenten osuutta Vammaisjärjestöjen naisverkoston jäsenjärjestöjen ja valtakunnallisten vammaisjärjestöjen hallituksissa ja valtuustoissa tai vastaavissa päätöksentekoelimissä. Vammaisjärjestöjen naisverkoston jäsenjärjestöistä selvityksen ulkopuolelle jätettiin seuraavat tahot: Naisten Linja Suomessa ry, Suomen evankelisluterilainen kirkko, Vammaiskumppanuus ry ja Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus HILMA. Tasa-arvon toteutumista Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANEssa raportoidaan erikseen (ks. kpl 2.2.2). Rusetti haastoi Vammaisjärjestöjen naisverkostosta edellä kuvatusti valitut jäsenet tekemään selvityksen omissa järjestöissään. Valtakunnallisten vammaisjärjestöjen päättäjien sukupuolen mukaista tasa-arvoa selvitettiin aluksi niiden kotisivuilta ja tietoja tarkennettiin ottamalla yhteyttä muun muassa järjestöjen toimihenkilöihin ja puheenjohtajiin. Samalla tavalla täydennettiin Naisverkoston jäsenjärjestöjen tietoja.
Selvityksessä oli mukana yhteensä 34 vammaisjärjestöä sekä Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE. 2.2 Selvityksessä mukana olevat vammaisjärjestöt

2.2.1 Vammaisjärjestöjen naisverkosto
Taulukossa 1 on lueteltu Vammaisjärjestöjen naisverkostoon toukokuussa 2017 kuuluvat järjestöt. Selvitykseen otettiin mukaan vain varsinaiset vammaisjärjestöt ja siten tarkastelun ulkopuolelle jätettiin Naisten Linja Suomessa ry, Suomen evankelisluterilainen kirkko, Vammaiskumppanuus ry, Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus HILMA ja Vammaisfoorumi ry. Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on mukana tarkastelussa omana kohtanaan.

Taulukko 1. Vammaisjärjestöjen naisverkostoon kuuluvat järjestöt toukokuussa 2017 Aivovammaliitto ry Invalidiliitto ry Kehitysvammaliitto ry Kuurojen Liitto ry Kynnys ry Me itse ry* Naisten Linja Suomessa ry Neuroliitto ry Näkövammaisten Liitto ry Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry Suomen CP-liitto ry Suomen evankelis-luterilainen kirkko Suomen Nivelyhdistys ry* Vammaisfoorumi ry Vammaiskumppanuus ry Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus HILMA

2.2.2 Valtakunnalliset vammaisjärjestöt, jotka eivät kuulu Vammaisjärjestöjen naisverkostoon Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan eli VANEn kotisivuilla (https://vane.to/yhteystiedot) luetellaan valtakunnalliset vammaisjärjestöt (yhteensä 32 järjestöä) (Taulukko 2). Näistä yhdeksän kuuluu myös Vammaisjärjestöjen naisverkostoon (ks. edellä). Naisverkoston jäsenistä Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry:tä ja Suomen Nivelyhdistys ry:tä ei ole VANEn valtakunnallisten vammaisjärjestöjen luettelossa. Selvityksessä on tästä ryhmästä mukana siten yhteensä 23 järjestöä.

Taulukko 2. Valtakunnalliset vammaisjärjestöt [https://vane.to/yhteystiedot] Aivoliitto ry Kynnys ry Aivovammaliitto ry Lihastautiliitto ry Autismi- ja aspergerliitto ry Me itse ry Epilepsialiitto ry Mielenterveyden Keskusliitto ry Finlands Svenska Handikappförbund rf Neuroliitto ry Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Näkövammaisten Liitto ry Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf Psoriasisliitto ry Hengityslaitepotilaat ry Selkäydinvammaiset Akson ry Hengitysliitto ry SAMS-Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf Heta-Liitto ry Sotainvalidien Veljesliitto ry Invalidiliitto ry Suomen CP-liitto ry Jaatinen-vammaisperheiden monitoimikeskus ry Suomen Diabetesliitto Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Suomen Kuurosokeat ry Kehitysvammaliitto ry Suomen Polioliitto ry Kuuloliitto ry Suomen Reumaliitto ry Kuurojen Liitto ry Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry

2.2.3 Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE Neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Neuvottelukunta koostuu ministeriöiden, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa, työmarkkinajärjestöjen sekä alue- ja paikallishallinnon edustajista [https://vane.to/etusivu].

2.3 Tulokset

2.3.1 Vammaisjärjestöjen naisverkosto
Mukaan otetuissa 11 Vammaisjärjestöjen naisverkostoon kuuluvassa järjestössä oli vuoden 2017 lopussa noin 75 000 henkilöjäsentä (Taulukko 3). Järjestön hallitusten puheenjohtajista naisia oli viisi (45 %). Naispuheenjohtaja oli Kuurojen Liitossa ja Näkövammaisten Liitossa, Kynnyksessä, Neuroliitossa ja Rusetissa. Hallitusten varapuheenjohtajista naisia oli kolme (23 %) ja miehiä kymmenen: Kehitysvammaliitolla, Rusetilla ja Invalidiliitolla oli naisvarapuheenjohtaja. Vammaisjärjestöjen naisverkoston jäsenjärjestöissä kaikista hallitusten jäsenistä, mukaan lukien hallitusten puheenjohtajisto, 51 % oli naisia (Taulukko 3). Kolmen yhdistyksen puheenjohtajistossa ei ollut yhtään naista. Nämä olivat: Aivovammaliitto ry, Me Itse ry ja Suomen CP-liitto ry.

Taulukko 3. Selvityksessä mukana olevat Vammaisjärjestöjen naisverkoston järjestöt sekä naisten lukumäärät ja osuudet vammaisjärjestöjen hallituksista (= puheenjohtaja, varapuheenjohtaja(t) ja muut hallituksen jäsenet)
Vammaisjärjestöjen naisverkoston jäsenjärjestö
Henkilöjäsenten määrä v. 2017 lopussa
Naisten määrä / Koko hallituksen jäsenmäärä
Naisten osuus hallituksen jäsenistä Aivovammaliitto ry 2 200 3/8 38 % Invalidiliitto ry 30 000 4/13 31 % Kehitysvammaliitto ry * 5/9 56 % Kuurojen Liitto ry 3 700 6/10 60 % Kynnys ry 1 000 4/7 57 % Me itse ry* 1 300 4/8 50 % Neuroliitto ry 10 000 4/10 40 % Näkövammaisten Liitto ry 12 000 3/9 33 % Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry 110** 9/9 100 % Suomen CP-liitto ry 3 000 5/9 56 % Suomen Nivelyhdistys ry* 12 000 5/9 56 % Yhteensä 75 200*,** 52/101 51 % *Kehitysvammaliitolla on 92 henkilökannattajajäsentä ja lisäksi 94 varsinaista jäsentä, jotka ovat mm. järjestöjä, kaupunkeja ym. (tilanne syyskuu 2018). **Rusetin jäsenet ovat jo mukana Invalidiliitto ry:n jäsenmäärässä.

Aivovammaliitossa, Invalidiliitossa, Neuroliitossa ja Näkövammaisten liitossa hallituksen jäsenistä alle puolet oli naisia (Taulukko 4). Invalidiliitto ry:ssä naisten osuus hallituksen jäsenistä oli pienin eli 31 %. Näiden neljän järjestön jäsenyhdistyksissä oli vuoden 2017 lopussa noin 54 000 henkilöjäsentä eli noin 72 % kaikkien 11 järjestön yhteenlasketusta jäsenmäärästä.

Taulukko 4. Naisten osuudet Vammaisjärjestöjen naisverkoston hallituksissa ja valtuustoissa (= puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut hallituksen/valtuuston jäsenet) vuonna 2017 Vammaisjärjestöjen naisverkostoon kuuluvissa vammaisjärjestöissä, joissa hallitusten jäsenistä alle puolet on naisia
Vammaisjärjestöjen naisverkoston jäsenjärjestö
Naisten osuus hallituksen jäsenistä
Naisten osuus valtuutetuista (tai liittokokousedustajista) Aivovammaliitto ry 38 % 52 % Invalidiliitto ry 31 % 46 % Neuroliitto ry 40 % 48 % Näkövammaisten liitto ry 33 % 35 %
Vammaisjärjestöjen naisverkoston järjestöissä, joissa hallituksen jäsenistä alle puolet oli naisia, valtuustojen ja liittokokousten edustajien sukupuolijakauma oli tasa-arvoisempi kuin hallituksissa. Aivovammaliiton liittokokousedustajista naisia oli jopa yli puolet eli 52 %. Näkövammaisten liiton valtuustossa naisten osuus oli tosin vain hieman suurempi kuin hallituksessa (35 % vs. 33 %) (Taulukko 4).

2.3.2 Valtakunnalliset vammaisjärjestöt, jotka eivät kuulu Vammaisjärjestöjen naisverkostoon. Seuraava tarkastelu koskee valtakunnallisista vammaisjärjestöistä muita kuin Vammaisjärjestöjen naisverkostoon kuuluvia järjestöjä (yhteensä 23 järjestöä). Hallitusten sekä puheenjohtajista että varapuheenjohtajista naisia oli tasan puolet (26 naista ja 26 miestä). Kun mukana ovat myös muut hallituksen jäsenet, naisten osuus oli 48 % (Taulukko 5). Viiden yhdistyksen puheenjohtajistossa ei ollut yhtään naista. Nämä olivat: Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Heta-liitto, Mielenterveyden Keskusliitto, Sotainvalidien veljesliitto ja Suomen Polioliitto.
Taulukko 5. Valtakunnalliset vammaisjärjestöt, jotka eivät kuulu Vammaisjärjestöjen naisverkostoon, sekä naisten lukumäärät ja osuudet vammaisjärjestöjen hallituksista (= puheenjohtaja, varapuheenjohtaja(t) ja muut hallituksen jäsenet)
Valtakunnalliset vammaisjärjestöt, jotka eivät kuulu Vammaisjärjestöjen naisverkostoon
naiset / koko hallitus
naisten osuus hallituksen jäsenistä Suomen Polioliitto ry 1/7 14 % Sotainvalidien Veljesliitto ry 1/7 14 % Heta-Liitto ry 1/4 25 % Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf 2/8 25 % Selkäydinvammaiset Akson ry 3/10 30 % Mielenterveyden Keskusliitto ry 3/9 33 % Psoriasisliitto ry 3/7 43 % Hengityslaitepotilaat ry 3/7 43 % Autismi- ja aspergerliitto ry 4/9 44 % Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry 5/11 45 % Hengitysliitto ry 5/11 45 % Suomen Diabetesliitto 6/13 46 % Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 8/17 47 % Finlands Svenska Handikappförbund rf 2/4 50 % Epilepsialiitto ry 3/6 50 % Lihastautiliitto ry 5/9 56 % SAMS-Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 3/5 60 % Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf 8/13 62 % Aivoliitto ry 5/8 63 % Suomen Reumaliitto ry 6/9 67 % Suomen Kuurosokeat ry 5/7 71 % Kuuloliitto ry 8/11 73 % Jaatinen-vammaisperheiden monitoimikeskus ry 3/3 100 % Yhteensä 93/195 48 %

Kuudessa Vammaisjärjestöjen naisverkostoon kuulumattomien valtakunnallisten vammaisjärjestöjen hallituksissa naisten osuus oli alle 40 %. Nämä olivat: Suomen Polioliitto, Sotainvalidien Veljesliitto, Heta-Liitto, Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Selkäydinvammaiset Akson ja Mielenterveyden Keskusliitto (Taulukko 5).

2.3.3 Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan eli VANEn puheenjohtaja on nainen (Eveliina Pöyhönen). Samoin varapuheenjohtaja on nainen (Sari Loijas). Neuvottelukunnan varsinaisista jäsenistä yhdeksän on naisia ja kuusi on miehiä. Myös heidän henkilökohtaisista varajäsenistä hieman yli puolet on naisia. Vammaisfoorumi ry:tä edustavista VANEn jäsenistä kolme viidestä on naisia.

3. Pohdinta

Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry:n tasa-arvoteko on ajankohtainen, kun sitä peilaa tämän hetkisiin tasa-arvokeskusteluihin ja esimerkiksi maan hallituksen ministerinimityksiin. Euroopan parlamentin naisjäsenet lähettivät viime vaalikaudella EU:n naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan (FEMM) tekemän tasa-arvomietinnön pohjalta omille puolueilleen kirjeen. He kysyivät, onko puolueilla riittävästi naisia ehdokkaina ja onko puolueen nimityksissä tasa-arvoperiaate.

Sirpa Pietikäinen oli haastateltavana HSTV:n Studio Kulmapöydässä 29.4.2017. Hän on FEMM-valiokunnan varajäsen. Hän sanoi: että Suomen osalta vastaukset olivat kauniita, mutta tämänhetkistä todellisuutta ne eivät vastaa. Pyrkimys saada maan hallitukseen yhtä paljon miehiä ja naisia ei Juha Sipilän hallitusneuvottelussa alunperin toteutunut ja uusien ministerinimitysten myötä tilanne on vain pahentunut: tällä hetkellä naisministerien osuus on vain 35 % (6 naista ja 11 miestä). Tasa-arvolakia ei siis noudateta tässä asiassa. Lain mukaan valtion toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Tämän selvityksen perusteella naiset olivat keskimäärin hyvin edustettuina vammaisjärjestöjen hallituksissa. Tarkasteltavina oli peräti 35 järjestöä. Selvityksessä kävi kuitenkin ilmi, että kahdeksan järjestön puheenjohtajistossa ei ollut yhtään naista. Nämä olivat: Aivovammaliitto, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, Heta-liitto, Me itse ry, Mielenterveyden Keskusliitto, Sotainvalidien veljesliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Nivelyhdistys ja Suomen Polioliitto. Lisäksi yhdeksän järjestön hallituksissa naisten osuus oli alle 40 %. Nämä järjestöt on lueteltu taulukossa 6.

Taulukko 6. Vammaisjärjestöt, jotka hallituksissa naisten osuus on alle 40 %
Vammaisjärjestö
naisten osuus hallituksen jäsenistä Suomen Polioliitto ry 14 % Sotainvalidien Veljesliitto ry 14 % Heta-Liitto ry 25 % Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf 25 % Selkäydinvammaiset Akson ry 30 % Invalidiliitto ry 31 % Mielenterveyden Keskusliitto ry 33 % Näkövammaisten liitto ry 33 % Aivovammaliitto ry 38 %

Koska Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys on Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys, sitä tarkastellaan muita järjestöjä perusteellisemmin:

Invalidiliitto ry:ssä on noin 30 000 henkilöjäsentä. Jäsenistöstä naisia on noin 59 %. Jäsenyhdistysten, joita on yhteensä 146, puheenjohtajista lähes puolet eli 47 % on naisia. Ero jäsenkuntaan verrattuna on vielä selvä, vaikka tilanne on huomattavasti tasa-arvoisempi kuin parikymmentä vuotta sitten. Vuonna 1999 puheenjohtajista vain 32 % oli naisia. Samana vuonna yhdistysten sihteereistä 71 % oli naisia. Tämänhetkisestä sihteeritilanteesta ei ole käytettävissä vastaavaa tietoa.

Invalidiliiton liittoneuvostossa (nyk. liittovaltuusto) oli vuosina 1995–1998 28 % naisia. Vuosina 1998–2001 naiset olivat kirineet etumatkaa kiinni miehiin ja liittoneuvostossa oli naisia jo 40 %. Kiri jatkui ja valtuustokauden 2013–2017 lopussa naisia 44 %. Marraskuussa 2017 pidetyssä Invalidiliiton liittoäänestyksessä valituista valtuutetuista 55 % oli naisia (27 naista ja 22 miestä).

Vuosina 2013–2017 Invalidiliiton hallituksen jäsenistä vain neljä eli 31 % oli naisia. Kuitenkin tilanne oli parempi kuin parikymmentä vuotta aiemmin: Vuosina 1992–1995 Invalidiliiton hallituksen 13 jäsenestä vain kaksi oli naista (15 %).

Henkilövalintoja valmisteleva työryhmä aloitti valmistelutyönsä heti vuoden 2017 Invalidiliiton liittovaalin jälkeen uuden valtuuston järjestäytymiskokoukseen. Invalidiliitossa oltiin hyvin tietoisia Rusetin tasa-arvoteon alustavista tuloksista, joiden mukaan tasa-arvo toteutuu Invalidiliiton päätöksenteossa huonosti muihin vammaisjärjestöihin verrattuna. Niinpä henkilövalintoja valmisteleva työryhmä evästettiin seuraavasti: Esityksissä on hyvä muistaa paikkojen tasapuolinen jakautuminen eri sukupuolta edustavien henkilöiden kesken.

Rusetin tasa-arvoteolla oli mitä ilmeisimmin huomattava vaikutus siihen, miten järjestäytymiskokouksessa valtuuston puheenjohtajisto ja hallituspaikat päätettiin: Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin ensimmäisen kerran Invalidiliiton historiassa nainen. Varapuheenjohtajien pestit lankesivat kahdelle miehelle. Liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin viisi naista ja viisi miestä. Liittohallituksen puheenjohtajaksi äänestettiin mies ja molemmiksi varapuheenjohtajiksi nainen. Tällä hetkellä liittohallituksen jäsenistä puheenjohtajisto mukaan luettuna (yhteensä 13 jäsentä) 54 % on naisia! Järjestäytymiskokouksen jälkeen valtuuston sukupuolijakauma muuttui uusien valtuutettujen noustua valtuustoon varasijalta hallitukseen nousseiden tilalle. Tällä hetkellä valtuustossa on 23 (47 %) naista ja 26 miestä.

Myös Neuroliiton hallituksessa vuonna 2018 tilanne on huomattavasi parantunut edellisestä vuodesta, jolloin hallituksen jäsenistä 40 % oli naisia. Nyt hallituksessa on yhtä paljon naisia ja miehiä eli viisi kumpiakin. Puheenjohtaja on nainen ja varapuheenjohtaja mies.

Vammaisuuden perusteella tapahtuva syrjintä on arjen kokemuksen mukaan yleistä, mutta vain pieni osa siitä tulee tilastoihin [Mahlamäki 2013, Konttinen 2007, WHO & World Bank 2011]. Käsillä oleva selvitys on vain pintaraapaisu. Tarvitaan lisää muun muassa vammaisjärjestöjen ja tutkimuslaitosten yhteistyönä tuottamia tutkimus- ja tilastotietoja. Rohkaisemme vammaisia naisia tulemaan näkyviksi kaikilla areenoilla – niin mediassa, tieteessä, taiteessa kuin politiikassa jne. Vammaisten naisten täytyy pyrkiä sinne missä näkyy, kuuluu ja tapahtuu.

4. Lähteet Konttinen J-P (2007) Vammaisten syrjintä. Teoksessa: Outi Lepola & Susan Villa (toim.). Syrjintä Suomessa 2006. Helsinki, Ihmisoikeusliitto.

Mahlamäki P (2013) Vammaisten ihmisoikeudet eivät toteudu. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 3/2013 Hyvinvointikatsaus – Vähemmistöt 3/2013 (http://www.stat.fi/tup/hyvinvointikatsaus/hyka_2013_03.html)

Nurmi-Koikkalainen P, Ahola S & Gissler M ym. (2017) Tietoa ja tietotarpeita vammaisuudesta – analyysia THL:n tietotuotannosta, Työpaperi 38/2017 (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-946-0)

Pietikäinen S (2017) Kokoomuksen Pietikäinen on tyrmistynyt hallituksen sukupuolijakaumasta – ”Suomi ottaa askeleita taaksepäin”, Sirpa Pietikäisen haastattelu HSTV:n Studio Kulmapöydässä 29.4.2017 Sosiaali- ja terveysministeriö (2006) Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta 2006.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:9. Helsinki (http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201504227254)

Vammaissopimus (3732015) Laki vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2015/20150373)

World Health Organization (WHO) & World Bank ( 2011) World report on disability 2011. Geneva: World Health Organization. http://www.who.int/iris/handle/10665/44575


Jätä kommentti

IT-lehti 5/2018- Kaikki samalle viivalle

Suomen kokemukset urheilun tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä saivat hyvin näkyvyyttä kansainvälisen naisliikuntaverkosto IWG:n (International Working Group on Women and Sport) maailmankonferenssissa 17.-20. toukokuuta 2018 Botswanassa.

IWG on kansainvälinen naisliikuntaverkosto, jonka toiminta tähtää naisten roolin ja aseman edistämiseen ja vahvistamiseen liikunnan eri osa-alueilla maailmanlaajuisesti. Verkosto perustettiin vuonna 1994. Verkoston arvoja ovat yhteistyö, erilaisuuden hyväksyminen sekä läpinäkyvyys.

WP_20180518_10_11_34_RichIWG:n edellinen maailmankonferenssi järjestettiin vuonna 2014 Suomessa. Silloin konferenssiin osallistuivat muun muassa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n edustajat.

IWG- maailmankonferenssissa Botswanan Gaboronessa oli yli 800 edustajaa. Suomen 32 ihmisen delegaatio oli ylivoimaisesti suurin. Suomen osallistumisesta konferenssiin vastasivat pääyhteistyökumppaneina opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea, Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry, Yleisradio ja Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe. Itse edustin Rusettia, ja Ahos-apuraha mahdollisti matkani.

IMG-20180519-WA0008Myös Suomen Paralympiakomitean puheenjohtaja Mina Mojtahedi osallistui konferenssiin. Presidentti Tarja Halonen avasi kongressin ja oli yksi pääpuhujista.

Suomen kokemukset esillä. Yksi teemoista oli Change Maker – Yhdessä – Remmogo – Together. Suomella oli oma esittelypiste ja järjestimme myös Suomi-session 18.5. edellämainitusta teemasta. Koko tapahtuman ajan esittelypisteellä esiteltiin suomalaisia kokemuksia siitä, miten Suomessa on edistetty urheilun tasaarvoa ja yhdenvertaisuutta.
Pisteellä esiteltiin myös tasa-arvokäytäntöjä johtajuudesta, valmentamisesta ja naisten näkyvyydestä urheilussa ja liikunnassa. Suomi-session avasi luonnollisesti Tarja Halonen.

Tapahtuman aikana jaoimme osallistujien penkeille esitteen, johon jokainen osallistuja kirjoitti kirjallisen lupauksen siitä, minkä konkreettisen tasa-arvoteon hän toteuttaa kotimaassaan. Tämän lupauksen näyttämällä esittelypisteellä osallistuja sai mukaansa omalla nimellään olevan I’m a Change Maker -rintamerkin. Tätä sitouttamisen mallia voidaan mielestäni soveltaa monin tavoin myös vammaisten naisten tapahtumissa.

Kaiken aikaa hyödynsimme sosiaalisen median kanavia kuten Facebookia, Twitteriä ja Instagramia. Toivonkin somesta muodostuvan kattavan tiedotusvälineen meille naisille.

WP_20180517_21_48_44_Rich (1)Botswanalaiset järjestäjät pistivät parastaan IWG- maailmankonferenssin viihdenumeroissa.

Paljon evästyksiä. Olin kiinnostunut niistä teemoista, jotka edistäisivät Suomessakin vammaisten naisten liikuntaa. Kiinnostava teema oli se, miten tarinoiden kertominen innostaa osallistumaan liikuntaan. Käytännön esimerkit kannustavat kohti muutosta. Muiden tekemisestä oppii ja niistä on helppo tuoda käytäntöön eri malleja.

Ennen matkaa oli jo hyvin verkostoiduttu oman maamme lähtijöiden kanssa. Verkostoituminen ja suhteiden luominen jatkui konferenssissa.

Repussa oli paljon evästyksiä kotiin tuomisiksi. Vammaisurheilussa ja -liikunnassa tulee pitää huolta siitä, että lastenhoito, turvallisuus ja kuljetukset ovat kunnossa. Kaikilla on oikeus urheilla ja liikkua. Sportti-kaveri tutustuttaisi ja auttaisi lajin valinnassa. Tätähän on jo maassamme kokeiltu.
Tarvitsemme eri lajien roolimalleja inspiroimaan meitä. Tarvitsemme myös naisia johtotasolle ja valmentajiksi. Näkyvyyden kannalta on tärkeää, että järjestämiimme liikunnallisiin tilaisuuksiin kutsutaan aina median edustajia.

Muutos tarpeen. Suomessa on arviolta yli miljoona henkilöä, jotka tarvitsevat sairauden, vamman, sosiaalisen tilanteen tai muun toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi liikunnan harrastamisessa soveltamista tai erityisosaamista.
Työtä on vielä tehtävä niin tutkimuksen ja päätöksenteon kuin käytännön toiminnan tasolla. Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen liikuntakulttuuri edellyttää lukuisten ennakkoluulojen, vakiintuneiden asenteiden sekä rakenteiden ja käytäntöjen muutosta. Samaa muutosta vaaditaan myös ympäröivältä yhteiskunnalta.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista sisältää artiklan 30, jossa muistutetaan viranomaisia varmistamaan, että vammaisilla henkilöillä on mahdollisuus järjestää ja kehittää vammaisille erityistä urheilutoimintaa sekä että he pääsevät urheilu- ja matkailupaikkoihin. Nyt kunnat ja järjestäjät huolehtivat lähinnä kustannuksista, kun pitäisi huolehtia ihmisoikeuksista.

IMG-20180519-WA0006Suomella oli konferenssin suurin delegaatio, jossa olivat mukana muun muassa Suomen Paralympiakomitean puheenjohtaja Mina Mojtahedi (eturivissä pyörätuolissa), ja Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Nasima Razmyar (takarivi neljäs oikealta) ja Suomen Olympiakomitean tasa-arvoasioista vastaava Sari Kuosmanen (takarivi viides vasemmalta). Jutun kirjoittaja keskellä punaisessa liivissään ja hänen takanaan ENGSO:n eli Euroopan urheilujärjestöjen liiton puheenjohtaja Birgitta Kervinen.

Kirjoittaja edusti konferenssissa Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry:tä.
Teksti Anna-Stina Lindén Kuvat Anna-Stina Lindén ja IWG
www.invalidiliittonyt.fi  


Jätä kommentti

Järjestöyhteistyössä julkaisemme Naisten Linjan alkavia ryhmätoimintoja

Naisten Linja, joka on Vammaisjärjestöjen naisverkoston jäsen, kuten Rusettikin, tarjoaa pian alkavia ryhmätoimintojaan. Toinen on Nettiryhmä ja toinen Aivoliiton Helsingin tiloissa Helsingissä kokoontuva Avoin ryhmä.

Lue lisää Nettiryhmästä ja Avoimesta ryhmästä

Helsingin Avoimen ryhmän esteettömyystiedot: Esteetön sisäänkäynti, iso hissi. Ilta-aikaan luultavasti löytää omalle autolle parkkipaikan Annantalon läheltä. Taksin kanssa sama juttu. Ei inva-vessaa, mutta vessan oven vieressä tukikaide ja wc-istuimen korotus, jossa on myös ylös-alas liikkuvat kaiteet. Omalle avustajalle taukotilaa järkättävissä.
Avoin ryhmä on tosi hyvä matalan kynnyksen palvelu pohtia yhdessä toisten kanssa, ammattilaisten ohjauksessa, kohtaamaansa väkivaltaa tai sen uhkaa!

Naisten Linja on tarkoitettu kaikenikäisille väkivaltaa kokeneille tai väkivallasta huolestuneille naisille. Voit soittaa tai ottaa yhteyttä verkon kautta. Sinulle vastaavat vapaaehtoiset naiset, jotka ovat koulutettuja tukemaan sinua. Toimintamme on luottamuksellista.

puh. 0800 02400 – Naisten Linjan maksuton tukinumero apunasi ma-pe 16-20, la-su 12-16
Neuvontaa ja tukea väkivallasta huolestuneille naisille ja tytöille.

 • Naisten Linja- Naisten puolella- Väkivaltaa vastaan


Jätä kommentti

Rusetin varsinaisille jäsenille

Tervetuloa Invalidiliiton 80-v. juhlavuoden kiertueelle!

Juhlimme Invalidiliiton 80-v. juhlavuotta kakkukahvien ja paneelin merkeissä.

Kakkukahvien yhteydessä sinulla on mahdollisuus tutustua taiteilija Katriina Haikalan Unboxing Humans -valokuva- ja videonäyttelyyn. Kahvitilaisuuden jälkeen vuorossa on mielenkiintoinen paneelikeskustelu, jossa nostetaan erityisesti esiin sote- ja maakuntauudistukseen liittyen keskeisiä vammaispoliittisia teemoja: esteettömyys ja yhdenvertaisuus, palvelujen laatu ja saatavuus. Keskustelijoiksi olemme kutsuneet keskeisiä poliittisia päättäjiä.

Mukana kiertueella on myös Invalidiliiton tsemppilähettiläs, ratakelaaja Henry Manni.

Kakkukahvit tarjoillaan klo 13.30 alkaen ja paneelikeskustelu on klo 15-17.
Tapahtumapaikat:

 • Ti 25.9. Scandic Oulu, Saaristonkatu 4, Oulu
  Ma 1.10. Synapsia-talo, Nordenskiöldinkatu 18 b, Helsinki
  To 4.10. Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, Tampere
  Pe 5.10. Logomo Logi 1-2, Köydenpunojankatu 14, Turku
  To 11.10. Kaupungintalo, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta
  Pe 12.10. Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthinkatu 16, Kuopio

HUOM! Pakollinen ilmoittautuminen sähköpostilla: rusettiry (at) gmail.com

Mukaan pääsee 100 ensimmäistä kaikista yhdistyksistä ilmoittautumisjärjestyksessä. Saat vahvistuksen mukaan pääsystä!
Synapsiaan 30.8. mennessä
Muut paikat 7.9. mennessä MUISTA kertoa ilmoittautumisen yhteydessä
ruokavaliosi, tarvitsetko yleisavustajan palveluja, tuotko oman avustajan

Tilaisuudet ovat maksuttomia, mutta matka- tai muita kuluja ei korvata.
PS: Menethän sinne, mikä on Sinua lähinnä!


Jätä kommentti

Invalidiliitto kouluttaa jäseniä syksy 2018

” Invalidiliiton koulutusten tavoitteena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa, lisätä tietoisuutta vammaisuudesta sekä ylläpitää ja uudistaa järjestön toimintavalmiuksia. Kurssit ovat edullisia – varsinkin Invalidiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Viikonloppukursseihin sisältyy täysihoito. Jäsenistölle liitto korvaa myös matkakuluja järjestökoulutuksen käytäntöjen mukaisesti. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita liiton maksuttomiin webinaareihin.

Tarjolla • kursseja, seminaareja, verkkokursseja ja webinaareja • tilauskoulutusta yhdistyksille, yhteisöille ja yrityksille • kaikille avointa sekä vain jäsenistölle suunnattua koulutusta. ”
Klikkaa: ILMOITTAUTUMINEN JA KURSSIOHJELMAT

wp_20180812_11_17_10_rich-e1534063095960.jpg

Invalidiliitto kouluttaa syksy 2018