Liikkumaan!

1 Johdanto vammaisten naisten liikuntatapahtuma

Liikkumaan

Valmistautuminen päivään

Mikä liikuntatapahtuma?

Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry on ideoinut Ahos-apurahan turvin helposti mallinnettavan tilaisuuden, joka kannustaa vammaisia naisia liikkumaan säännöllisesti pienin askelin. Tapahtumaan on valmisteltu ohjelmarunko, ohjeet aivojumppaan, peliohjeet, annettu vinkkejä avustuksiin ja lisäksi löytyy neljä videota ohjaajille. Videoissa on ohjeet habajumppaan, sambaan, kumbaliin ja makarenaan. Ohjeet löytyvät Rusetin nettisivuilta https://rusettiry.com kohdasta Liikkumaan.
Habajumpan on ohjannut Pirkko Justander. Tanssit on suunnitellut fysioterapeutti Aila Peräjoki. Mukana tanssimassa Riitta Jolanki, Anna-Stina Lindén, Marja Pihnala jaTiia Tallgren. Kuhunkin osioon menee noin 10 minuuttia. Habajumppa on 12 minuuttia.
Toivotamme kaikille mukavaa Liikkumaan-tapahtumaa.
Lisätietoja: Marja Pihnala 0400 987748 tai Pirkko Justander 050 5254183

Tilaisuuden nimi: Liikkumaan!

Askeleet ennen tapahtumaa:

Kootaan paikkakunnan vammais- ja/tai potilasyhdistyksistä suunnitteluryhmä (3-5 henkeä), joka laatii lopullisen ohjelman, toteuttaa sen ja vastaa järjestelyistä. Tapahtuma soveltuu myös yhden yhdistyksen tai ryhmän järjestettäväksi.

Suunnitteluryhmä päättää:
tapahtuman keston (malliohjelman kellonajat ovat viitteellisiä) ja yksityiskohtaisen ohjelman
tilaisuuteen osallistuvien määrän
missä tilaisuus järjestään (HUOM! esteettömyys)
mitä tarjoillaan
mistä tulee rahoitus, onko osallistujille omavastuuta (kts Vammaisliikunnan tuki ry:n rahoitus.)

Miten tilaisuudesta tiedotetaan? tiedotetaanko, yhdistyksen jäsenlehdessä tai nettisivuilla

Kuka vastaa käytännön järjestelyistä?
Kuka ottaa vastaan ilmoittautumiset?
Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään, millä liikkuu/tuoko oman avustajan, onko erityisruokavaliota?
Tarvitaanko yleisavustajaa? Yleisavustajan tarjoama apu: ovien avaaminen, takin pukeminen, tarjotinapu, jos enemmän henkilö tuo oman avustajan. Yleisavustajaa voi kysyä esim. paikkakunnan ammattioppilaitoksesta.