5. Mistä rahoitusta?

5.1 Startti-stipendi
Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU:n ja Tukilinja-lehden Startti-stipendijärjestelmällä tuetaan harrastamisen alkuvaiheen vammaisurheilu- ja -liikuntatoimintaa. Yksilöhakijoina Startti-stipendiä voivat hakea omassa urheilulajissaan alkutaipaleella olevat mutta harrastuksessaan tavoitteelliset vammaiset liikunnan harrastajat ja urheilijat iästä riippumatta. Hakijoina voivat olla myös sellaiset seurat ja yhdistykset, joissa järjestetään vammaisurheilu- tai -liikuntatoimintaa tai joissa suunnitellaan tällaisen toiminnan aloittamista.
Etusijalla stipendin saajina ovat harrastajat, yhdistykset ja seurat, joilta puuttuvat riittävät resurssit harrastuskuluihin. Stipendejä ei ole tarkoitettu kansainvälisen tason huippu-urheilun kulujen kattamiseen eikä seuratoiminnan jatkuviin rakenteellisiin kuluihin, kuten ohjaajan palkkioihin tai tilavuokriin.
Startti-stipendit on suunnattu erityisesti sellaisille urheilijanpolun alussa oleville henkilöille tai uutta toimintaa aloittaville yhdistyksille, joille alkuvaiheen vaatima panostus voi muodostua esteeksi. Siksi toivomme, että hakemuksessa kerrotaan lyhyesti myös yksilöhakijan tai yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta.
Myönnettävien stipendien suuruus on max. 500 euroa/yksilöhakija ja max. 1000 euroa/yhteisöhakija. Stipendit rahoittaa Tukilinja-lehti. Startti-stipendissä on neljän vuoden hakuväli ennen kuin sama hakija voi saada stipendin uudestaan. Lisätietoja Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Piia Korpi 044 7671368.

5.2 Vammaisliikunnan Tuki ry

Avustusta voi hakea uusiin liikuntakokeiluihin, uusien lajien löytämiseen, liikuntakerhotoimintaan ja kilpailumatkoin, salivuokriin, liikuntavälineisiin, kilpailu- ja harjoitusmatkoihin, valmennuskuluihin ja muihin vastaaviin.

Avustusta samalle henkilöhakijalle ei myönnetä perättäisinä vuosina. Yhdistyksien on mahdollista saada avustusta kerran vuodessa. Avustusta voidaan myöntää yhdistyksen järjestämään jatkuvaan liikuntatoimintaan harkinnanvaraisesti.

Avustusta myönnetään vain kuluja vastaan. Kulut tulee osoittaa kuiteilla tms. tositteilla.
Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa 31.3. mennessä ja syyskuussa 30.9. mennessä.
Hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisesti joko sähköpostilla mika.saastamoinen@invalidiliitto.fi tai kirjeellä osoitteeseen Invalidiliitto ry/Mika Saastamoinen, Microkatu 1 G, 70210 Kuopio. Lisätiedot: Mika Saastamoinen, puh. 044-7651375.