Naisjärjestöjen keskusliitto

NJKL alkuperäiseltä nimeltään Suomen Naisten Kansallisliitto perustettiin vuonna 1911. Naisasianainen ja kansanedustaja Aleksandra Gripenberg (1857–1913) oli liiton ensimmäinen puheenjohtaja.

Naisjärjestöjen Keskusliiton tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäminen yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Järjestö pyrkii saamaan entistä enemmän naisia päätöksentekijöiksi ja antamaan naisille mahdollisuuden osallistumiseen ja omiin valintoihin elämäntilanteensa mukaan. NJKL on kattojärjestö, johon kuuluu 68 jäsenjärjestöä ja yli 400.000 jäsentä. Yhdistyksistä yksi on Rusetti. Marja Pihnala oli NKJL: hallituksen jäsen vuosina 2018–2021. Rusetin jäsen Jaana Tiiri valittiin hallitukseen hänen jälkeensä kaudelle 2022–2024.

Naisjärjestöjen Keskusliitto koordinoi ja kokoaa Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman rinnakkaisraportin.