Pekingin julistus ja toimintaohjelma

Yksi keskeisistä tasa-arvoa koskevista kansainvälisistä asiakirjoista on Pekingin julistus ja toimintaohjelma https://um.fi/julkaisut/-/asset_publisher/TVOLgBmLyZvu/content/pekingin-julistus-ja-toimintaohjelma?curAsset=0&stId=47307 , joka hyväksyttiin YK:n neljännessä maailmankonferenssissa naisten aseman edistämiseksi vuonna 1995.

Pekingin toimintaohjelman kolme pääperiaatetta ovat:

  • naisten aseman ja arvon vahvistaminen
  • naisten ihmisoikeuksien toteuttaminen
  • sukupuolten tasa-arvon edistäminen valtavirtaistamalla.

Suomi laatii YK:lle Pekingin julistuksesta määräaikaisraportin joka 5. vuosi.  Myös

Naisjärjestöjen Keskusliitto (NJKL)  https://naisjarjestot.fi/ on vuodesta 1999 alkaen toimittanut viiden vuoden välein rinnakkaisraportinPekingin julistuksen ja toimintaohjelman toteutumisesta Suomessa Vuonna 2020 oli kulunut 25 vuotta Pekingin julistuksesta. NJKL toimitti raporttinsa nimellä Peking +25 -kansalaisjärjestöraporttihttps://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2020/11/PEKING_raportti_taitto_V4_DIGI-002.pdf Rusetti ry on NJKL:n jäsenjärjestö. Rusetista tätä raporttia olivat laatimassa Marja Pihnala ja Pirkko Mahlamäki.