Rusetti- Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry

Rusetti solmii yhteen MoniNaiset tytöt ja naiset

Historiikki

Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry
Mistä kaikki sai alkunsa?
Olin jäämässä eläkkeelle ja pohdiskelin, mitä hauskaa ja mielekästä voisin tehdä. Olen ollut vuosikymmeniä kiinnostunut vammaisten naisten aseman parantamisesta. Jo 1990-luvun puolivälissä ystäväni, ruotsalainen Anneli Joneken puuhasi Ruotsiin vammaisten naisten valtakunnallista yhdistystä. Samaa ajateltiin Suomessakin, mutta se ajatus jäi.

Onneksi vammaisjärjestöissä vammaisten naisten asiat nousivat tuolloin keskusteluun.
Vammaisjärjestöillä niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti on ollut paljon vammaisiin naisiin liittyvää toimintaa. Kuitenkin monet vammaisiin naisiin kohdistuvat asiat tarvitsevat edelleenkin tekemistä. Niinpä kun jäin eläkkeelle helmikuussa oli aika kääriä hihat. Pieni porukka kokoontui keskustelemaan pohtimaan sitä, tarvitaanko maahamme vielä yksi yhdistys. Totesimme, että nyt tarvitaan naiserityistä yhdistystä, joka voi olla osallisena myös valtavirran naisliikkeessä ja integroitua siellä. Perustimme helmikuussa 2016 Rusetin – Vammaisten naisten valtakunnallisen yhdistyksen.

Arkikielessä käytämme yhdistyksestä nimitystä Rusetti. Se on lyhyt ja ytimekäs nimi, joka herättää mielenkiinnon. Ai mikä Rusetti?
Suomessa on hyvin vähän kiinnitetty huomiota vammaisiin tyttöihin ja siihen, miten he voivat kasvaa hyvällä itsetunnolla varustetuiksi naisiksi. Nuoret tytöt tarvitsevat myös aikuisia roolimalleja. Vammaisille naisille ja tytöille omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää.   NJKL
Rusetin hallituksen jäsen organisaatiokonsultti Kristiina Harju on sanonut, että ”unelmat ovat ihmisen aitoja tarpeita, jotka kumpuavat syvältä. On hyvin tavallista, että erityisesti naiset unohtavat käsikirjoittaa omaa elämäänsä. Moni syrjäytynyt ei odota elämältä mitään. Unelmat antavat kuitenkin suunnan sille, mitä odottaa.” Monelle vammaiselle tytölle tai naiselle unelmien, pientenkään, toteutuminen ei ole itsestään selvyys.
Suomi ratifioi YK:n vammaissopimuksen. Sen 6. artikla koskee vammaisia naisia. Artiklan mukaan vammaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistetaan moninkertaista syrjintää ja siksi on
varmistettava että he voivat nauttia täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti ihmisoikeuksista. Artiklassa puhutaan myös voimaantumisesta.

Edellä mainitut asiat saivat meidät perustamaan yhdistyksen, jonka tarkoituksena on edistää vammaisten tyttöjen, naisten ja naiseksi itsensä kokevien henkilöiden hyvinvointia, unelmien toteuttamista ja voimaantumista. Yhdistys edistää naisten osallisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Osallistumme myös julkiseen keskusteluun.
Toivotamme tervetulleeksi varsinaiseksi jäseneksi vammaiset tytöt ja naiset, naiseksi itsensä tuntevat henkilöt sekä valtavirtaan kuuluvat naiset, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Mitä on saatu aikaiseksi?
Pidimme tutustujaiset 1.6.2016 Kampin palvelukeskuksessa, jossa oli 42 osallistujaa. Paikalla oli tuttuja ja tuntemattomia. Edustaja oli myös Naisjärjestöjen keskusliitosta, Kuurojen liitosta ja muista järjestöistä. Sali oli täynnä innokkaita eri-ikäisiä naisia. Esittäytymiskierros osoitti, että rusettilaisista löytyy osaamista, kyvykkyyttä ja erilaista kokemusta roppakaupalla. Kristiina Harju alusti unelmien toteutumisesta. Keräsimme osallistujilta ideoita. Toiminnan toivotaan olevan iloista, hauskaa, sisaruutta, vertaistukea, ikärajattomasti kaikkia kiinnostavaa toimintaa, jossa toteutetaan pieniäkin unelmia. Teemoina nousivat esiin mm. terveys, mielen ja kehon hyvinvointi, äitiys, seksuaalisuus ja vanhemmuus. Olemme hyödyntäneet ideoita hakiessamme rahoitusta erilaisiin vammaisia tyttöjä ja naisia koskeviin hankkeisiin.
Joukkomme on vielä pieni, meitä on 50 innokasta naista. Toiminta on avointa ja kerromme tekemisistämme omilla facebooksivuilla.
Halusimme nopeasti mukaan naisverkostoihin. Liityimme keväällä Vammaisjärjestöjen naisverkostoon. Naisjärjestöjen Keskusliitto (NJKL) hyväksyi meidät 59. jäsenekseen 3.10. 2016. On mahtavaa kuulua järjestöön, jossa on 400 000 naista. Olemme osa naisliikkeen valtavirtaa ja haluamme tuoda näkökulmamme yhteisiin keskusteluihin. Nyt etsimme omaa 100 tasaarvotekoa, jotta voimme olla mukana yhteisessä hankkeessa ja tuoda esiin vammaisten naisten oikeuksia ja näkyvyyttä.
Olemme myös Invalidiliiton jäseniä.

Olemme ottaneet kantaa pääministeri Sipilän hallituksen esitykseen leikata yli 75-vuotiaiden vammaispalveluista. Lisäksi lähetimme kirjeen ministereille, jossa pyysimme heitä joka kerran WC:ssä käydessään pohtimaan, mitä kaikkea vaikeavammaisen ihmisen WC:ssä käynti edellyttää.

Odotamme innolla alkavaa vuotta, jotta pääsemme konkreettisesti toteuttamaan toimintaamme.  Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa Marja Pihnala ja varapuheenjohtajaksi Pirkko Justander.
terveisin Marja Pihnala puheenjohtaja