Vaikuttajaverkostoja

Amnesty International https://www.amnesty.fi/hae/naiset/ tekee Suomessa työtä myös naisten oikeuksien parantamiseksi

VAMMAISJÄRJESTOJEN NAISVERKOSTO

Vammaisjärjestöjen naisverkostoon kuuluvat tällä hetkellä seuraavat järjestöt ja tahot:

Aivovammaliitto ry

Invalidiliitto ry

Kehitysvammaliitto ry

Kuurojen Liitto ry Kynnys ry

Me Itse ry

Monika-Naiset liito ry

Naisten Linja Suomessa ry

Neuroliitto ry

Näkövammaisten liitto ry

Vammaisten naisen valtakunnallinen yhdistys Rusetti ry

Suomen CP-liitto ry

Suomen Ev.lut kirkko

Suomen Nivelyhdistys ry

Vammaisfoorumi ry

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE

Vammaiskumppanuus ry

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus HILMA

Vammaisjärjestöjen naisverkostoon kuuluvista järjestöistä Naisten Linja ja Monika-Naiset ovat valtavirran naisjärjestöjä.

Verkosto sai alkunsa vuonna 2003 vammaisille naisille järjestetystä seminaarista Naiset näkyviksi kaikilla areenoilla. Verkosto ei ole rekisteröity yhdistys. Kukin järjestö on nimennyt sinne osallistujat. Verkosto ei maksa kokouspalkkioita eikä matkakuluja, vaan mahdollisista kuluista huolehtii lähettäjäjärjestö. Verkosto kokoontuu vuorotellen eri järjestöjen tiloissa tarpeen mukaan useitakin kertoja vuodessa. Kokouksen puheenjohtajana toimii se, kenen luona kokoonnutaan ja sihteerinä edellisen kokouksen puheenjohtaja. Kukin järjestö saa tuoda asialistalle tärkeiksi katsomiaan asioita. Verkostolla ei ole omia nettisivuja, mutta facebookista löytyy infosivu https://www.facebook.com/Vammaisj%C3%A4rjest%C3%B6jen-naisverkosto-infosivusto-959703997376185 jossa kerrotaan verkoston kuulumisia.

OlenNainen on Vammaisjärjestöjen naisverkoston vuonna 2006 toimittama tavoiteohjelma, joka haluaa muistuttaa, että vammainen nainen on otettava huomioon aktiivisena toimijana eikä hoivattavana objektina. Se löytyy suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi Invalidiliiton voimaannu vammaisena naisena https://www.invalidiliitto.fi/toimintaalue-ja-yhdistystoiminta/voimaannu-vammaisena-naisena sivulta.

Turvakotien (linkki tämän julkaisun kohtaan Turvakodit) esteettömyys on ollut Vammaisjärjestöjen naisverkostonvaikuttamistyön keskiössä vuodesta 2012.

Verkosto on ollut mukana tekemässä THL:n julkaisemaa Uskalla olla, uskalla puhua-opasta https://www.julkari.fi/handle/10024/110395 joka käsittelee vammaisiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Opas ilmestyi vuonna 2013, joka oli samalla verkoston 10 toimintavuosi. Opas julkistettiin Säätytalossa pidetyssä juhlassa 17.10. 2013 Oppaan kummina toimi kansanedustaja Tarja Filatov. Juhlaa edelsi nk. Korkkarimarssi https://www.youtube.com/watch?v=XdRD4CzhTNA jossa marssittiin Kiasman edestä Eduskuntatalolle. Eduskunnan rappusilla verkosto luovutti oman kappaleen Uskalla olla opasta kaikille eduskuntapuolueille. Vuonna 2018 verkosto täytti 15 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi verkosto julkaisi videon Uskalla olla nainenhttps://www.youtube.com/watch?v=cITKxq4WOas